دانلود آهنگ جدید ساسی مانکن استاد

[ad_1]

متن آهنگ ساسی مانکن به نام استاد

اخه چه کاریه استاد…
گویند گویند گویند که روزی مهر یه دلبری به دل یکی افتاد ای کاش نمی افتاد
گویند که هر شب توی دستش یه پیاله اصلا عین خیالش چرا اخه چه کاریه استاد
گویند که کشته مرده میداد تار مژگونش و من من قربونشو ای وای
افتاد افتاد افتاد به دلم مهر تو ای کاش نمی افتاد نمی افتاد
اسفند و دی و خرداد و مرداد همش مهمونی اخه چه کاری استاد استاد
بلال بلال بلال بلال استاد چرا چرا چرا چرا
گویم گویم گویم که سودای تو دارد این دلم اخ این دلم وای استاد
موهای افشون داره اره چشمای افسون داره استاد
بس عجب وای عجی یاری عجب دلبرو دلداری
ولی با ما که نداره کاری نه پیغومی نه دیداری
تو که شیدایی استادی کلید قلبمو داری
افتاد افتاد افتاد به دلم مهر تو ای کاش نمی افتاد نمی افتاد
اسفند و دی و خرداد و مرداد همش مهمونی اخه چه کاری استاد استاد
بلال بلال بلال بلال استاد چرا چرا چرا چرا
دلم چند وقته که رد داده ببین دست کی افتاده اونم همه جوره استاد و ای وای وای
برم هر ال حال و ببین قد و بالاشو وای بازم افتاده توی دام تو استاد
دلم چند وقته که رد داده ببین دست کی افتاده اونم همه جوره استاد و ای وای وای
برم هر ال حال و ببین قد و بالاشو وای بازم افتاده توی دام تو استاد

[ad_2]

لینک منبع